Doç. Dr. ZAFER ÇİFTÇİ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. ZAFER ÇİFTÇİ

T: (0282) 250 5822

M zciftci@nku.edu.tr

W zciftci.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Tıp
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:HASTANELER
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İSTANBUL TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Öğrenim Yılları: 1999-2005
Tez: Kronik Tonsillitte Biofilmin Rolü (2005)
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2014-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:CERRAHPAŞA TIP PR. (İNGİLİZCE)
Öğrenim Yılları: 1992-1998
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Orta
İngilizce:Gelişmiş
İtalyanca:Başlangıç
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / KULAK, BURUN, BOĞAZ ANABİLİM DALI
2011-
İdari Görevler
Bologna Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2013-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-2014
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
UZMAN DOKTOR ÜRGÜP DEVLET HASTANESİ 2011-2011
UZMAN DOKTOR ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2011-2011
UZMAN DOKTOR TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, BEYTEPE ASKER HASTANESİ 2010-2011
UZMAN DOKTOR ÖZEL ATLAS HASTANESİ 2005-2011
Araştırma Görevlisi İSTANBUL TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1999-2005
Araştırma Görevlisi İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1999-1999
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı /
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÜMÜŞTAŞ S. A., YILMAZ İ., İŞYAR M., YAŞAR ŞİRİN D., BATMAZ A. G., UĞRAŞ A. A., ÖZNAM K., ÇİFTÇİ Z., MAHİROĞULLARI M., Assessing the negative impact of phenyl alkanoic acid derivative, a frequently prescribed drug for the suppression of pain and inflammation, on the differentiation and proliferation of chondrocytes, Journal of Orthopaedic Surgery and Research, vol. 11, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. ÇİFTÇİ Z., AYDIN KURÇ M., KAYA A. D., VAROL SARAÇOĞLU G., DENİZ M., GÜLTEKİN E., Do we really need to coat the novel silicone intranasal splints with antibiotics?, American Journal of Otolaryngology, vol. 37, pp. 447-451, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. DENİZ M., ÇİFTÇİ Z., Ersözlü T., GÜLTEKİN E., ALP R., The evaluation of auditory system in obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) patients, American Journal of Otolaryngology, vol. 37, pp. 299-303, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., YILMAZ İ., GÜNEŞ ÇİFTÇİ H., YAŞAR ŞİRİN D., GÜLTEKİN E., In vitro analysis of a novel controlled release system designed for intratympanic administration of N-acetylcysteine: a preliminary report, American Journal of Otolaryngology, vol. 36, pp. 786-793, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
5. ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., GÜNEŞ H., GÜMÜŞ A., GÜLTEKİN E., EREN TOPKAYA A., Does Attending Clinical Wards Increase Nasal Carriage of Staphylococcus Aureus Among Medical Students?, Medical Science and Discovery, vol. 2, pp. 288-291, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
6. ÇİFTÇİ Z., ÇATLI T., HANCI D., CİNGİ C., GÜLTEKİN E., Rhinorrhoea in the elderly, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, vol. 272, pp. 2587-2592, 2015.
Özet SCI-Expanded Erişim Linki
7. ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., GÜNEŞ ÇİFTÇİ H., ÖZDEMİR D. . N., IŞIK A., GÜLTEKİN E., Magnetic Control of the Glottic Opening in an Ex Vivo Sheep Larynx Model: A Preliminary Study, Journal of Voice, pp. 1-5, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
8. DENİZ M., ÇİFTÇİ Z., GÜLTEKİN E., Pharyngoesophageal Suturing Technique May Decrease the Incidence of Pharyngocutaneous Fistula following Total Laryngectomy, Surgery Research and Practice, vol. 2015, pp. 1-5, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
9. ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., GÜLTEKİN E., The Implication of the Preoperative Neutrophil to Lymphocyte Ratio in the Diagnosis of Laryngeal Squamous Cell Carcinoma: A Retrospective Analysis, Journal of Cancer and Tumor International, vol. 2, pp. 144-149, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
10. ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., GÜNEŞ H., GÜMÜŞ A., GÜLTEKİN E., EREN TOPKAYA A., Kurkumin, timpanostomi tüpleri yüzeyinde Pseudomonas aeruginosa biyofilminin oluşmasına engel olabilir mi?, Mikrobiyoloji Bulteni, vol. 49, pp. 340-351, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
11. ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., ÇELİK Ö., ÖZNUR M., GÜLTEKİN E., Middle turbinate osteoma causing migraine like symptoms, Austin Journal of Otolaryngology, vol. 2, pp. 1030, 2015.
Vaka Takdimi Endekste taranmıyor Erişim Linki
12. DENİZ M., GÜLTEKİN E., ÇİFTÇİ Z., ALP R., ÖZDEMİR D. . N., IŞIK A., DEMİREL O. B., Nasal mucociliary clearance in obstructive sleep apnea syndrome patients, American Journal of Rhinology & Allergy, vol. 28, pp. 178-180, 2014.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
13. DENİZ M., ÇİFTÇİ Z., IŞIK A., DEMİREL O. B., GÜLTEKİN E., The impact of different nasal packings on postoperative complications, American Journal of Otolaryngology, vol. 35, pp. 554-557, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
14. ÇİFTÇİ Z., DEVELİOĞLU Ö., ARBAK S., ÖZDOĞANOĞLU T., GÜLTEKİN E., A new horizon in the treatment of biofilm-associated tonsillitis, Therapeutic Advances in Respiratory Disease, vol. 8, pp. 78-83, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
15. GÜLTEKİN E., ÇİFTÇİ Z., DEVELİOĞLU O. N., ÇELİK Ö., YENER H. M., KÜLEKÇİ M., Endoscopic orbital decompresssion of an isolated medial orbital wall fracture:A case report, Ear, Nose & Throat Journal, vol. 90, pp. 32-35, 2011.
Vaka Takdimi SCI-Expanded Erişim Linki
16. GÜLTEKİN E., DEVELİOĞLU Ö. N., YENER H. M., KARAKAYA M., ÇİFTÇİ Z., Rekürren tonsillitte tonsil yüzeyi ve merkezine ait mikrobiyolojik floranın karşılaştırılması ve immünolojik değişikliklerin incelenmesi, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, vol. 45, pp. 80-84, 2011.
Özgün Makale Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DENİZ M., GÜLTEKİN E., ÇİFTÇİ Z., ÖZDEMİR D. N., IŞIK A., DEMİREL O. B., Jugular Vein Aneursym Mimicking Second Branchial Cleft Cyst: Case Report, Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, 2015.
Vaka Takdimi Erişim Linki
2. ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., GUNEŞ ÇİFTÇİ H., GÜLTEKİN E., 2014 yılında larengeal transplantasyonun geldiği nokta, İnternational Journal of Basic and Clinical Medicine, cilt 2, ss. 102-107, 2014.
Özet Endekste taranmıyor Erişim Linki
3. SAATÇİ Ö., GÜNEŞ ÇİFTÇİ H., ÇİFTÇİ Z., GÜLTEKİN E., Pediatrik Aural Miyazis, İnternational Journal of Basic and Clinical Medicine, cilt 1, ss. 58-60, 2013.
Vaka Takdimi Endekste taranmıyor Erişim Linki
4. ÇİFTÇİ Z., ÇAKIR D. . N., IŞIK A., ÇELİK Ö., GÜLTEKİN E., Nazal polipozis ve sinüzitin eşlik ettiği nadir görülen intranazal aktinomikozis, Maltepe Tıp Dergisi, cilt 3, ss. 25-27, 2011.
Vaka Takdimi Endekste taranmıyor Erişim Linki
5. GÜLTEKİN E., DEVELİOĞLU Ö. N., ÇİFTÇİ Z., ÇELİK Ö., KÜLEKÇİ M., Melkersson-Rosenthal Sendromu: Bir olgu sunumu, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt 34, ss. 47-49, 2004.
Vaka Takdimi
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., YILMAZ İ., ÇİFTÇİ H. G., YAŞAR ŞİRİN D., GÜLTEKİN E., In Vitro Analysis of a Novel Controlled Release System Designed for Intratympanic Administration of N-Acetylcysteine: a Preliminary Report, 15th International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology (28.04.2016-30.04.2016).
Tam metin bildiri
2. ÇİFTÇİ Z., AYDIN M., KAYA A. D., VAROL SARAÇOĞLU G., DENİZ M., GÜLTEKİN E., Do we really need to coat the novel silicone intranasal splints with antibiotics? Dividing fact from fiction, 24th European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Meeting (10.05.2014-13.05.2014).
Poster
3. KÜLEKÇİ M., ÇİFTÇİ Z., DEVELİOĞLU Ö., Nazal Endoskopik Muayene ve Girişimler ile İlgili Asistan Eğitiminde Hayvan Modeli Kullanımı, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı (31.05.2002-02.06.2002).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÇİFTÇİ Z., ÖZNUR M., DENİZ M., ÖZDEMİR D. N., IŞIK A., GÜLTEKİN E., Farklı solüsyonların radyofrekans termal ablasyon tüneli üzerine olan etkileri, 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (05.11.2014-09.11.2014).
Poster
2. ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., GÜNEŞ H., GÜMÜŞ A., GÜLTEKİN E., EREN TOPKAYA A., Hastanede Staj Yapmak Nazal Staphylococcus Aureus Kolonizasyonunu Artırır mı?, 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (05.11.2014-09.11.2014).
Poster
3. ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., GÜNEŞ H., GÜMÜŞ A., GÜLTEKİN E., EREN TOPKAYA A., Kurkumin timpanostomi tüpleri yüzeyinde Pseudomonas Aeruginosa biyofilminin oluşumuna engel olabilir mi?, 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve BaşBoyun Cerrahisi Kongresi (05.11.2014-09.11.2014).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
4. DENİZ M., ÇİFTÇİ Z., IŞIK A., DEMİREL O. B., GÜLTEKİN E., Farklı Burun Tamponlarının Postoperatif Komplikasyonlar Üzerine Etkileri, 10. Türk Rinoloji Kongresi (22.05.2014-25.05.2014).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
5. GÜLTEKİN E., ÇİFTÇİ Z., DENİZ M., ÖZDEMİR D. N., IŞIK A., Nazal septum kaynaklı nüks SCC: olgu sunumu, 10. Türk Rinoloji Kongresi (22.05.2014-25.05.2014).
Poster
6. ÇİFTÇİ Z., ÖZDEMİR D. . N., IŞIK A., DENİZ M., GÜLTEKİN E., Havayolu içeren ve içermeyen nazal tamponların neden oldukları postoperatif stresin değerlendirilmesi, 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve BaşBoyun Cerrahisi Kongresi (02.11.2013-06.11.2013).
Sözlü Bildiri
7. DENİZ M., GÜLTEKİN E., ÇİFTÇİ Z., ALP R., NİHAN ÖZDEMİR D., IŞIK A., DEMİREL O. B., OSAS Hastalarında Nazal Mukosiliyer Klerens, 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (02.11.2013-06.11.2013).
Sözlü Bildiri
8. DENİZ M., GÜLTEKİN E., ÇİFTÇİ Z., ÖZDEMİR D. . N., IŞIK A., DEMİREL O. B., Sekonder brankial kisti taklit eden juguler ven anevrizması, 35. Türk UlusalKulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (02.11.2013-06.11.2013).
Poster Erişim Linki
9. ÖZNUR M., BEHZATOĞLU K., HUQ G. E., YILDIZ P., ÇİFTÇİ Z., Preauriküler Yerleşimli Yumuşak Dokunun Dev Hücreli Tümörü: Olgu Sunumu, 22. Ulusal Patoloji Kongresi (07.11.2012-11.11.2012).
Özet bildiri
10. ÇİFTÇİ Z., ÇAKIR D. . ., IŞIK A. ., GÜLTEKİN E., Submandibuler glandda dev dahlit taş, 33.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (26.10.2011-30.10.2011).
Poster
11. KÜLEKÇİ M., ÇELİK Ö., ÇİFTÇİ Z., ŞENAY N., ALİOĞLU İ. M., İnfantil Myofibromatozis: Olgu Sunumu, Uludağ 2004 KBB Günleri, Otolarengolojide Multidisipliner Yaklaşım Konferansı (04.03.2004-07.03.2004).
Poster
12. ÇİFTÇİ Z., YELKEN M. K., ÖZDOĞANOĞLU T., DEVELİOĞLU Ö., KÜLEKÇİ M., Klasik ve Dijital Foto Dökümantasyondaki Klinik Tecrübemiz, Uludağ 2004 KBB Günleri, Otolarengolojide Multidisipliner Yaklaşımlar Konferansı (04.03.2004-07.03.2004).
Poster
13. ÇİFTÇİ Z., ŞENAY N., ÖZBİL E., Olgu sunumu: Eagle Sendromu, Uludağ 2004 KBB Günleri, Otolarengolojide Multidisipliner Yaklaşımlar Konferansı (04.03.2004-07.03.2004).
Poster
14. GÜLTEKİN E., DEVELİOĞLU Ö., ÇİFTÇİ Z., ÇELİK Ö., KÜLEKÇİ M., Melkersson Rosenthal sendromlu bir olgu, 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (04.10.2003-09.10.2003).
Poster
Yayın Hakemlikleri
1. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Radyofrekans Termal Ablasyon Öncesi Enjekte Edilen Solüsyonların Oluşan Ablasyon Tünelinin Büyüklüğü Üzerine Olan Etkilerinin Histopatolojik Olarak ve Apoptozis Markerları Kullanılarak Değerlendirilmesi (NKUBAP.00.20.AR.12.15), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 08.04.2013-07.12.2016.
Üyelikler
Trakya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Üye, 2011-.
Türk Tabipleri Birliği, Üye, 2005-.
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Üye, 1999-.